Aktualności ze świata mediacji


                                                                      Kieleckie Dni Mediacji  III EdycjaOrganizowane przez: Świętokrzyskie Centrum Mediacji oraz działające na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Studenckie Koło Naukowe Prawa, które odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w Kielcach,

ul. Świętokrzyska 21.


Dzień I  18 październikaKonferencja pt. ,,Ewaluacja i funkcja dialogu jako sposobu rozwiązywania sporu "  w godz. 10.00-13.30.

prelegenci:


Pan, Jan Klocek Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, Rzecznik prasowy ds. karnych, penitencjarnych, nieletnich Sądu Okręgowego w Kielcach ,,Kultura/rola dialogu w postępowaniach sądowych ";Pani Monika Kołdon - Sobańska, Sędzia Sądu Rejonowego we Włoszczowej, Koordynator ds. Mediacji Sądu Rejonowego we Włoszczowej ,,Ewaluacja i funkcja dialogu jako sposobu rozwiązywania sporu w sprawach karnych"Pan Daniel Prokopowicz Prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach, Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach ,,Miejsce mediacji w postępowaniu przygotowawczym."


Pan Marcin Dziadowicz Podkomisarz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ,,Rola i zadania negocjatora policyjnego w sytuacjach kryzysowych."


Moderator Pani Izabela Buszewicz, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji, mediator.

 

o 14.00 Debata Oksfordzka ,,Prawo do legalnego torturowania więźniów- terrorystów celem uzyskania informacji mających na celu powstrzymanie kolejnego zamachu terrorystycznego"  o godz. 14.00 poprowadzi Pan Krzysztof Gasiński.


Dzień II 19 października


o 10.00  Warsztaty  pt. Asertywność elementem dobrej komunikacji  " - prowadzący Izabela Buszewicz trener, mediator  Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach


od.10.00 do 16.00 I Studencko- Doktorancka Konferencja Naukowa ,,Ewaluacja i funkcje dialogu, jako formy rozwiązywania konfliktów "

Festiwal Boss w Kielcach. Będą spotkania i warsztaty z ludźmi ze świata biznesu

Kieleckie Dni Mediacji Edycja II - Grudzień 2017

Rozmowy i sztuki osiągania kompromisów uczyli się studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W uczelni odbyła się druga już edycja Kieleckich Dni Mediacji. Rozpoczęła je konferencja poświęcona sztuce godzenia ludzi, później odbyła się debata oksfordzka, której uczestnicy spierali się, czy mediacja jest najkorzystniejszym sposobem rozwiązywania sporów w sprawach sądowych.


Oliwia Czaplińska, przewodnicząca rady samorządu studenckiego Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK mówi, że dla studentów prawa to bardzo przydatna wiedza.


- W końcu dowiadujemy się jak powinna wyglądać mediacja. Tej wiedzy nie nauczymy się z książek, musi ktoś do nas przyjść i opowiedzieć o tym, jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia. I w końcu uczymy się też jak rozmawiać - twierdzi Oliwia Czaplińska.

W Kieleckich Dniach Mediacji uczestniczyli prawnicy oraz mediatorzy sądowi. Izabela Buszewicz, prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji podkreśla, że coraz mniej ze sobą rozmawiamy, a coraz częściej komunikujemy się za pomocą SMS-ów. Tymczasem, nie ma skutecznej mediacji, bez umiejętności rozmawiania.


- Dialog to podstawa. Od dwóch lat zauważyłam, że coraz więcej osób podejmuje próbę mediacji, zanim wejdzie na drogę postępowania sądowego. Jeżeli nawet nie uda się rozwiązać konfliktu i sprawa trafi do sądu, to przynajmniej mediator pomoże wyciszyć emocję. A to jest droga do ewentualnego porozumienia w przyszłości - twierdzi Izabela Buszewicz.


Drugą edycję Kieleckich Dni Mediacji zakończyły warsztaty dla studentów, podczas których przyszli prawnicy uczyli się między innymi jak rozmawiać z ludźmi będącymi pod wpływem silnych emocji.


Przyszli prawnicy poznawali tajniki mediacji - więcej na stronie Radio Kielce


"Tydzień Mediacji" w województwie świętokrzyskim


Październik 2017

W ramach tego wydarzenia we wszystkich placówkach sądowych odbywają się bezpłatne konsultacje z mediatorami – informuje Monika Gądek-Tamborska – rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Kielcach.

Mediacje to wciąż niszowa forma porozumień w trakcie konfliktów, a to właśnie dzięki niej możemy znacznie ograniczyć koszty procesów sądowych – mówi Izabela Buszewicz ze Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach.


A jak podkreśla Monika Kołdon – Sobańska, sędzia Sądu Rejonowego we Włoszczowie - mediacje odbywają się w przypadku, gdy zgodę na nie wyrazi każda ze stron konfliktu.


Sędziowie coraz częściej korzystają z możliwości powołania w sprawach mediatora. W województwie świętokrzyskim najwięcej takich wniosków wystosowały Sądy Rejonowe – informuje Monika Gądek-Tamborska – rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Kielcach.


Nazwiska mediatorów którzy dyżurują podczas tygodnia mediacji oraz terminy takich spotkań znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Kielcach.Materiał video jest dostępny na stronie  TvŚwiętokrzyska.pl


Mediacja - sztuka dialogu czyli dlaczego warto szukać porozumienia


Finał konkursu literackiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej pt. „Mediacja – sztuką dialogu, czyli dlaczego warto szukać porozumienia”.Izabela Buszewicz Człowiek Roku 2016 w kategorii Edukacja pogodzi nawet najbardziej zwaśnione strony. - Najważniejsza jest rozmowa - podkreśla.


Jest Pani prawnikiem, mediatorem, trenerem z zakresu umiejętności miękkich współzałożycielem i Prezesem Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach. Czym konkretnie zajmuje się prowadzona przez Panią instytucja?


Głównym celem stowarzyszenia jest promowanie idei mediacji i negocjacji, edukacji , moderacji dialogu i komunikacji społecznej jako metody rozwiązywania konfliktów w różnych obszarach jej występowania we wszystkich grupach społecznych profilaktyka konfliktów jako źródła przemocy, agresji deformacji życia społecznego. Stowarzyszenie zostało założone celem zrzeszenia mediatorów i osób chcących propagować idee dialogu.


Komu oferuje pomoc, jakie „przypadki” i historie szczególnie zapadły Pani w pamięć?


Przede wszystkim uczymy dialogu. Stosując odpowiednie narzędzia pomagamy w znalezieniu rozwiązań we wszystkich sytuacjach konfliktowych z zakresu spraw rodzinnych, cywilnych pracowniczych i gospodarczych.


Szczególne przypadki?


Każda sprawa jest inna, każda indywidualna. Każdy problem można rozwiązać tylko potrzebne są chęci obu stron. Koniecznym jest zwrócenie uwagi na wzajemne potrzeby i oczekiwania. Nieodzowna jest także umiejętność słuchania i zrozumienia. Najbardziej pamiętam przypadki, gdzie strony przychodzą na spotkania naładowane negatywnymi emocjami, nastawione zarówno do mediacji jak i do siebie wzajemnie na ,,nie" Po rozmowie, czasem godzinnych wyjaśnieniach zmieniają swoje podejście i szukają rozwiązań co do samych kwestii spornych. Miło jest gdy strony powiedzą dziękuję bo samo spotkanie pozwoliło im wiele zrozumieć i wyjaśnić. Zdarzają się ludzie, którzy chcą kontynuować spotkania mediacyjne celem nauczenia się dialogu, komunikacji.


Skąd pomysł na taką działalność?


W Kielcach brakowało instytucji , która zrzeszała by ludzi działających na rzecz propagowania idei pozasądowego rozwiązywania sporów. Pewnego dnia na jednym ze spotkań mediatorów usłyszałam: ,,dlaczego nie zaczniemy działać w tej właśnie sferze, że należy stworzyć naszą markę świętokrzyską." Tak zostałam wraz z kolegą zmobilizowana do działania.


Jak wygląda Pani codzienna praca?


Na co dzień pracuje w sądzie. Po zakończeniu swojej pracy jestem mediatorem - prowadzę mediacje. Na spotkaniach mediacyjnych wraz ze stronami konfliktu szukamy możliwości rozwiązania sporów. Jestem także trenerem z zakresu umiejętności miękkich. Organizuje szereg szkoleń warsztatów także indywidualnych. Pomagam w znalezieniu motywacji do działania, poszukujemy konkretnych narzędzi do osiągania celów dla konkretnej osoby. Uczę pokonywać stres i swoje słabości, uczę dialogu, rozmowy na argumenty, dystansu do siebie i asertywności, a także jak nauczyć się być szczęśliwym.


Wiemy, że Centrum Mediacji mocno współpracujecie z kieleckim Uniwersytetem?


Zarówno dzięki władzom Uniwersytetu oraz przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego Koncept, Koła Naukowego Prawa oraz Wydziałowej Rady Samorządu Studentów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Świętokrzyskie Centrum Mediacji organizujemy Cykl debat oksfordzkich. Pierwsza odbyła się w dniu 14 grudnia 2016 roku dotyczyła tematyki mediacji ,,Mediacja skuteczny sposób rozwiązywania sporu" i stanowiła nieodzowną część Kieleckich Dni Mediacji. W ramach dni odbyła się też konferencja ,,Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporu", która poprzedziła debatę. Podczas dni odbyły się także warsztaty związane z tą tematyką. W tym roku Kieleckie dni mediacji odbędą się w połowie listopada. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem planujemy zaprosić prelegentów, którzy swoją postawą i działaniami propagują mediacje, a także wspierają i stowarzyszenie. Kolejna z cyklu debat odbyła się w marcu tego roku i dotyczyła kontrowersyjnej reformy edukacji. Postawiono tezę: ,,Reforma edukacji poprzez likwidację gimnazjów stanowi zagrożenie dla państwa i jednostek samorządu terytorialnego". W planach mamy już kolejne debaty. Jesteśmy przekonani, że poprzez ich organizację będziemy propagować ideę prowadzenia kulturalnej dyskusji w przestrzeni publicznej. Stanowi to dla mnie to niesamowitą przyjemność i ogromną radość gdy obserwuję zaangażowanie, otwartość i świetne merytoryczne przygotowanie studentów. Chętnie i aktywnie uczestniczą w organizowanych przeze mnie wydarzeniach w tym w warsztatach. Ostatnie pod tytułem ,,Zostań przywódcą własnego stresu", cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Miło, że młodzi ludzie chcą inwestować w rozwój osobisty właśnie w okresie studiów gdzie nauki i tak mają już sporo. Za moich czasów nikt nie dał mi takiej możliwości a ja miałam świadomość braku takich zajęć. Wierzę, że wielu z nich wykorzysta umiejętności i zdobytą wiedzę na warsztatach także w życiu codziennym. Cieszę się że są młodzi ludzie, którzy doceniają moją pracę i dają tego wyrazy uznania.


Jak wspomina Pani dzieciństwo?


Byłam bardzo kreatywnym dzieckiem. Miałam mnóstwo pomysłów, które szybko realizowałam. Na całe szczęście moja mama była dla mnie bardzo wyrozumiała. Wraz z nią i dwójką moich młodszych braci mieszkaliśmy w niedużym mieszkaniu. Notorycznie sprowadzałam tam bezdomne psy, a mama szukała dla nich nowego domu. Raz przyprowadziłam sunie, która się oszczeniła. Zrobiliśmy dla szczeniaków kojec a później trafiły do ludzi. W końcu ku mojej wielkiej radości, mama zgodziła się na stałego pasa – także w nadziei, że przestanę przyprowadzać te bezdomne. Jednak to nie podziałało. Był jeden stały domownik i nadal jakiś towarzysz gościnnie, dla którego trzeba było znaleźć nowy dom. Mam dzielną mamę - sama zajmowała się naszą ,,trójką" i dodatkowo bezdomnym psiakom znajdowała nowe lokum. Pomimo, że mama nie miała dla nas tak dużo czasu jak byśmy tego chcieli, to zawsze ten, który nam poświęcała był bardzo aktywny. Zaszczepiła w nas konieczność uprawiania sportu i podróżowania. Każde wakacje spędzałam poza domem na koloniach lub z mamą nad morzem, czy na Mazurach lub w moim ukochanym Toruniu u rodziny, którą mamy liczną. Od zawsze utrzymujemy regularne kontakty, pielęgnujemy tradycje i rodzinne spotkania więc podróżujemy, a to Piła, a to Śrem, Toruń i po całej Polsce. Dlatego też podróże są dla mnie czymś fantastycznym i także wspomnieniem dzieciństwa.


Kiedy po raz pierwszy pomyślała Pani, że może warto zostać prawnikiem?


Od dziecka wiedziałam, że chcę zostać prawnikiem bądź nauczycielem. Wtedy nie miałam pojęcia, że będę mogła pogodzić obie profesje. Co prawda nauczycielem nie jestem, ale zostałam trenerem i prowadzę szkolenia więc jest klimat, który lubię i to motywuje mnie do działania.


Czy studia były ciężkie? Nie miała Pani nigdy chwil zwątpienia?


Studiowałam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miałam bardzo wymagających profesorów, którzy potrafili nauczyć mnie stosowania prawa w praktyce. Studia wymagały dużo nauki i skupienia. Jednakże dla mnie w wielu przypadkach wystarczyło aktywnie uczestniczyć w zajęciach i egzaminy zdawałam bez problemów. Każdy ma czasem chwile zwątpienia. Dla mnie, to te dni gdy jestem przemęczona. Studiowałam, pracowałam i wychowywałam córkę więc zajęć było zawsze ponad miarę, nie było zbyt dużo czasu na słabości. Miałam też na kogo liczyć. Przyjaciółka (Izabela) zawsze była i jest obok mnie. Wielokrotnie mi powtarzała: „jak nie Ty to kto?” Te jej słowa były najlepszą dla mnie mobilizacją do działania, do osiągnięcia tego co sobie zaplanowałam. Był taki moment przemęczenia gdy na studiach do głowy niewiele mi wchodziło, powiedziałam, że nie dam rady, byłam przemęczona. Mama aby mnie zmotywować przyniosła lustro, postawiła je na stole przede mną i powiedziała żebym jej tego nie mówiła, a spojrzała na siebie w lustrze i w oczy powiedziała, że wszystko co dotąd zrobiłam, cały swój trud, pełen wyrzeczeń, mam zamiar zmarnować, i że rezygnuje. Zaczęłam się śmiać ... Powiedziałam, że żartowałam. Ważne jest aby widzieć swoje cele i za każdym razem krok po kroku się do nich zbliżać i zbliżam się do kolejnych, które sobie wyznaczyłam. Tworząc coś w zespole tak jak, to ma teraz miejsce musimy się nauczyć siebie pracy i pracy ludzi, z którymi współpracujemy. Później gdy spojrzymy wstecz zauważymy, że nasza praca przyniosła oczekiwane efekty pomimo trudu – wiemy, że było warto. Bardzo wspiera mnie rodzina. Mimo że jest daleko, to zawsze wiem, że są bardzo blisko.


Jaką jest Pani osobą poza pracą?


Poza pracą jestem mamą 17 - latki, z której jestem bardzo dumna. Tak jak każda kobieta zajmuje się domem, praniem, sprzątaniem, gotowaniem. W wolnym czasie remontuje dom. Rekreacja to dla mnie sport, który uwielbiam, a moim żywiołem jest woda. Systematycznie pływam. Jeżdżę na nartach i na rowerze. Jestem sportowcem od dziecka. To właśnie sport nauczył mnie odpowiedzialności i wytrwałości. Odpoczywam gdy tworzę - maluje obrazy, które rozdaje później znajomym, piszę wiersze (niektóre zamieściłam na blogu www.akniwsblogspot.com). Jestem optymistką ale twardo stąpającą po ziemi. Z każdej porażki wyciągam wnioski i nie rozpamiętuję tego co było złe. Życie jest krótkie i trzeba się cieszyć się każdym kolejnym wschodem słońca, który budzi mnie codziennie, oświetlając mój wysoko położony dom, z którego rozciągają się piękne widoki. Doceniam piękno każdego dnia. Uwielbiam się śmiać. Uśmiech pomaga nam w życiu codziennym i jest wskazany także aby osiągnąć sukces. Zawsze chętnie pomagam innym, podejmuje działania w nowych projektach i realizuję kreatywne pomysły. Moja mama ostatnio na każdy mój nowy pomysł mówi, że jakby doba miała 72 godziny to i tak by mi zabrakło dnia na realizacje planów. Ostatnio przy organizowaniu Nocy Szkoleń w Kielcach usłyszałam, że ponieważ brakuje mi dnia, to zaczynam realizować swoje plany w nocy.


Co zrobiła Pani w życiu najbardziej szalonego?


Każdego dnia dużo się dzieje. Każdy dzień przynosi coś nowego. Szalonego? Wszystko jest dla ludzi jednak w granicach rozsądku. Może za takie coś szalonego należy uznać podjęcie decyzji o zakupie domu w pięć minut po trzech minutach oglądania nieruchomości?


Zdobyła Pani tytuł Człowieka Roku 2016 w kategorii Edukacja. Jak Pani odbiera to wyróżnienie?


To było bardzo duże zaskoczenie, gdy ktoś zatelefonował z redakcji Echo Dnia z informacją o tym, że zostałam zgłoszona do plebiscytu. W pierwszej chwili nawet się tego wystraszyłam... Nie spodziewałam się takiego wyniku, bo tylu wspaniałych ludzi konkurowało o tytuł. Cieszę się że moja praca została doceniona. To jest bardzo ważne wyróżnienie, które jednocześnie motywuje mnie do dalszego działania. Bardzo miłym akcentem były gratulacje od tak wielu osób, także od osób, których nie znam, a oni mnie rozpoznawali. To najlepiej świadczy o sile medium jakim jest Echo Dnia i o popularności jakim cieszy się Państwa plebiscyt. Dziękuję wszystkim, który mnie ocenili to co robię i oddali na mnie swoje głosy.
Wywiad pochodzi z www.echodnia.eu Izabela Buszewicz człowiek roku 2016 w kategorii edukacjaStudenckie Koło Naukowe Koncept, Koło Naukowe Prawa oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studentów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Świętokrzyskie Centrum Mediacji organizuje Debatę Oksfordzką oraz szkolenie dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Debata oksfordzka, która będzie poruszała bieżące tematy z zakresu życia społecznego w naszym regionie, ma na celu aktywizację środowiska studenckiego naszego Wydziału oraz podniesienie umiejętności z zakresu wystąpień publicznych. Przedsięwzięciu będzie towarzyszyć bezpłatne, certyfikowane szkolenie dla studentów, które ma na celu nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r. w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pani Izabela Buszewicz była gościem w TVSwietokrzyska.pl gdzie rozmawiała na temat "Reforma Szkolnictwa- Tak? czy Nie?"

Zapraszamy do oglądania.

W Sobotę 11 marca Pani Izabela Buszewicz odebrała wyróznienie w Plebiscycie Kobieta Roku 2016 organizowanym przez Stowarzyszenia Women For Live. Uroczysta IV Świętokrzyska Gala Kobieta Roku 2016 odbyła się w Restauracji Leliwa w Końskich.


Serdecznie Gratulujemy!
Link do zdjęć z Gali - Facebook


W piątek, 17 lutego, na uroczystej gali Echa Dnia w Hotelu Binkowski w Kielcach poznaliśmy Człowieka Roku 2016 oraz zostały wyróżnione osoby, które swoją pracą i pasją zmieniają region świętokrzyski.


Wielka finałowa gala nagrody Człowiek Roku 2016 była ogromnym społeczno-gospodarczym wydarzeniem w skali regionu, promującym sukcesy ludzi nietuzinkowych, którzy w minionym roku mieli największy wpływ na nasze życie.


Na uroczystości spotkali się ci, którzy od lat promują region świętokrzyski na arenie kraju, ale również ci, którzy są liderami swoich lokalnych społeczności. Wybrali ich Czytelnicy „Echa Dnia” i kapituła, która również oddała swoje głosy.


Miło nam poinformować, że w kategorii Edukacja zwyciężyła w tym roku Pani Izabela Buszewicz.

2016 rok to przełom w jej działalności – nawiązała bardzo udaną współpracę ze środowiskiem naukowym kieleckiego uniwersytetu. Z jej inicjatywy powstał cykl wykładów i szkoleń o tematyce związanej z mediacją. Wraz ze studenckimi kołami naukowymi współorganizowała cieszące się ogromnym zainteresowaniem Kieleckie Dni Mediacji.


Serdecznie Gratulujemy!
Więcej informacji na: Echo Dnia - Człowiek Roku 2016


Konferencją, debatą oksfordzką i warsztatami zakończono obchody Kieleckie Dni Mediacji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Prodziekan dr. Joanna Grzela otworzyła konferencję. Prelegenci: Izabela Buszewicz - mediator, trener Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach oraz Piotr Zięba - adwokat, członek Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach przedstawili definicje mediacji oraz korzyści i obawy jakie niesie ona ze sobą, a także jak z niej skorzystać. Podkreślono wagę, dobrowolnej mediacji, pozasądowej, czyli próby ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu prowadzonej poprzez dialog przy udziale osoby trzeciej.

Tezą debaty oksfordzkiej było stwierdzenie: "Mediacja - skuteczny sposób rozwiązywania sporów". Podczas wydarzenia: 8 mówców, podzielonych na dwie rywalizujące drużyny, próbowało - z wykorzystaniem wiedzy na temat mediacji oraz umiejętności oratorskich - przekonać swoich oponentów  o prawdziwości lub fałszywości postawionej tezy. Debata zakończyła się remisem, a mówców nagrodzono brawami.

Studenci UJK, zapowiadają, iż przez organizację kolejnych debat oksfordzkich będą propagować ideę prowadzenia kulturalnej dyskusji w przestrzeni publicznej.   


Izabela Buszewicz Prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskie Centrum Mediacji - „To pierwsze Kieleckie Dni Mediacji tak obchodzone. Jestem bardzo miło zaskoczona przygotowaniem uczestników i wysokim poziomem na jakim toczono debatę. Zainteresowanie tematem wśród studentów, a także sama frekwencja na zajęciach przeszły moje oczekiwania. Jako Prezes Stowarzyszenia liczę na dalszą współpracę ze społecznością studentów UJK.”

                                                                                                                                                               

Organizatorami wydarzenia były Studenckie Koła Naukowe: Prawa, Koncept, Lider, Societas przy ścisłej współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Mediacji i wsparciem przez Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania.

Kieleckie Dni Mediacji obchodzone na kieleckim uniwersytecie odbyły się pod patronatem Prezydenta miasta Wojciecha Lubawskiego oraz Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


W dniu 28.11.2016 r. w Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny „Niemczówka” w Chęcinach odbyła się konferencja „Stop przemocy wspólną sprawą – Chęciny stawiają na rodzinę” organizowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach. Celem konferencji było promowanie idei interdyscyplinarności działań w obszarze przemocy w rodzinie oraz mediacji rówieśniczej i rodzinnej jako formie komunikacji, dzięki której wypracowuje się porozumienie między osobami, które są w konflikcie.

         W trakcie konferencji odbyły się prelekcje na temat interdyscyplinarności działań pomocowych w Gminie Chęciny jak również mediacji rówieśniczych i mediacji rodzinnych. Prowadzącymi byli: Ewa Znojek - kierownik MGOPS w Chęcinach, Izabela Buszewicz - Prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach oraz Teresa Jakubowska - Konsultant do spraw współpracy z rodziną i dziećmi w PCPR w Kielcach.


Podczas trwania konferencji odbyło się rozstrzygnięcie konkursu: „Kierunek: Rodzina” oraz wręczenie nagród i dyplomów jego laureatom. Konkurs adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Celem konkursu było promowanie wartości i więzi rodzinnych, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni artystycznej .

Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania wspólnie z Kołem Naukowym Prawa, Studenckim Kołem Naukowym Koncept, Studenckim Kołem Naukowym Lider oraz Studenckim Kołem Naukowym Societas przy współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Mediacji organizuje Kieleckie Dni Mediacji.


Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2015 r. w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt ma na celu przybliżenie studentom teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu mediacji i rozwiązywania sporów.


14 grudnia w godzinach 9.45-11.10, podczas wykładu inauguracyjnego z krótkimi prelekcjami wprowadzającymi wystąpi Pani Izabela Buszewicz- Mediator, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji oraz Pan Piotr Zięba- adwokat. Następnie o godzinie 11.20 rozpocznie się Debata Oksfordzka, podczas której dyskusję poprowadzą studenci Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania oraz specjaliści w zakresie mediacji.


15 grudnia Pani Izabela Buszewicz poprowadzi cykl praktycznych, certyfikowanych warsztatów dla studentów pragnących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie rozwiązywania sporów oraz realizacji wyznaczonych celów.

Kieleckie Dni Mediacji

14-15 grudnia 2016 r.

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach14 grudnia

sala 1/17 CPiB

9.45-11.10 Prelekcje wprowadzające

- Izabela Buszewicz

Mediator, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji

- Piotr Zięba

Adwokat


11.10-12.50  Debata Oksfordzka

sala 1/16 CPiB

Teza „Mediacja- skuteczny sposób rozwiązywania sporów”


15 grudnia

sala 2/26 CPiB

9.40- 12.50 Poznaj techniki osiągani i formułowania celów

13.00- 14.30 Burza mózgów- efektywny sposób rozwiązywania sporów


Mediator pomoże rozwiązać konflikt pozasądownie!


O mediacji jako pozasądowym i alternatywnym sposobie rozwiązywania sporów międzyludzkich rozmawiano podczas spotkania w Urzędzie Gminy w Nowinach. O korzyściach, jakie niesie ze sobą skorzystanie z formuły mediacji mówiła Izabela Buszewicz, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji z ramienia Sądu Okręgowego.


Spotkanie w Urzędzie Gminy w Nowinach zorganizowano w ramach trwającego Tygodnia Mediacji. – 15 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Mediacji.


Zdjęcia ze spotkania które odbyło się 24 pażdziernika 2016

Zdjęcia ze spotkania, które odbyło się 21 października 2016   w ramach Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie przy ulicy Kusocińskiego 11.
Panel dyskusyjny - Temat: ,,Czy mediacja stanowi alternatywę dla sporów i agresji?!"


Zdjęcia ze spotkania ze Studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, które odbyło się 20 października 2016 roku  . Studenci dyskutowali nad wykorzystaniem dialogu w sprawach życia codziennego.


Międzynarodowy Dzień Mediacji
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Starostwo Powiatowe w Kielcach

Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji - 2016 rok„Tydzień Mediacji” oraz „Międzynarodowy Dzień Mediacji” w dniach od 17 października 2016 roku do 22 października 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach i Sądach Rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, będzie obchodzony „Tydzień Mediacji” oraz „Międzynarodowy Dzień Mediacji”, przypadający na dzień 20 października 2016 roku.W związku z powyższym, w poszczególnych dniach tygodnia w budynku Sądu Okręgowego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 5 oraz w Sądach Rejonowych okręgu kieleckiego dyżury pełnili: mediatorzy, koordynatorzy ds. mediacji i kuratorzy z okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.Świętokrzyskie  Centrum  Mediacji z siedzibą w Kielcach  przy  ulicy  Wrzosowej 44, zorganizowało serię paneli dyskusyjnych.

Panel dyskusyjny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, termin 17 października 2016 rokuUświadamianie, rozpowszechnianie informacji nt. rozwiązywania konfliktów w sytuacjach kryzysowych poprzez mediację.

Spotkanie dla przedstawicieli: Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, pedagogów szkolnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dzielnicowych Policji z terenu powiatu kieleckiego.

Spotkanie poprowadzi: Pan Błażej Pasiut - Psycholog społeczny, praktyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Krakowskiej Akademii, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie, mediator przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; Pani Anna Kłos - specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, doradztwo metodyczne i organizacyjne, interwencja kryzysowa, Przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach.

Spotkanie dla przedstawicieli gminy Górno nt. mediacji - rozwiązywania konfliktów.
Panel dyskusyjny - Temat: MEDIACJA „Czy warto rozmawiać”, termin 18-19 października 2016 roku


Celem spotkań jest zaznajomienie młodych ludzi z pojęciem mediacji oraz sposobem rozwiązywania konfliktów.

 

1. Zespół Szkół w Łagowie - dwa dni

- Warsztaty dla uczniów gimnazjum (podzielone na grupy) i rodziców,

- Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej (podzielone na grupy).

2. Spotkanie Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Przedstawiciela Świętokrzyskiego Centrum Mediacji z uczniami Gimnazjum nr 6 w Skarżysku-Kamiennej i II LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.

W szkołach AWANS na Helenówku odbędą się spotkania z uczniami i mediatorami Świętokrzyskiego Centrum Mediacji.Panel dyskusyjny - Temat: ,,Czy mediacja stanowi alternatywę dla sporów i agresji?!"


Termin 20 października 2016 roku w godzinach 9.40-11.10

Spotkanie ze Studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Konferencja w Gminie Sitkówka-Nowiny, termin 24 października 2016 r. w godzinach 08.30-10.30


Spotkanie z przedstawicielami Policji i pracowników GOPS w Sitkówce Nowiny.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października. Oba projekty będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.


Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.


Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016.
Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów

10 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbyła się konferencja realizowana w ramach projektu Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, której uczestnikami byli m.in. Radca Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie, Przedstawiciele Partnera Projektu Norweskiej Krajowej Administracja Sądowej, sędziowie, mediatorzy oraz wykonawcy badania mediacyjnego zleconego na potrzeby realizacji działania projektowego oraz szkoleń skierowanych do sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i mediatorów planowanych do realizacji na początku 2016 r.


Celem Konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań projektowych tj. zrealizowanego w całości badania dotyczącego stanu mediacji w Polsce i wypracowania kierunków działań dotyczących propagowania mediacji w przyszłości oraz zaplanowanych do realizacji od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r. działań szkoleniowych (szkolenia dla sędziów, prokuratorów, mediatorów i funkcjonariuszy Policji) i kampanii informacyjnej propagującej alternatywne metody rozwiązywania sporów.  (...) 


Klikając w obrazek po lewej stronie mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat tej konferencji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Masz prawo do mediacji
RadioFama - wywiad

Masz prawo do mediacji - 15 październik 2015


   Na dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. W związku z tym Sąd Okręgowy w Kielcach zorganizował konferencje, podczas której przedstawiono informacje czym jest mediacja, jakie niesie ze sobą korzyści i jak z niej skorzystać. Bardzo ważna jest mediacja pozasądowa, czyli próba ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu poprzez negocjacje przy udziale osoby trzeciej. Jest to proces dobrowolny i poufny. Każda ze stron, w dowolnym momencie może z mediacji zrezygnować. Tylko od uczestników zależy jak szybko mediacja się zakończy i jaką treść będzie miała korzystna dla obu stron ugoda. Postępowanie przed mediatorem jest szybkie, tanie i proste, a rozwiązanie problemu gwarantuje nie pogłębianie konfliktu i ograniczenie kosztów postępowania. Dziś i jutro wielu sądach rejonowych i powiatowych centrach pomocy rodzinie na terenie województwa świętokrzyskiego odbywają się spotkania z mediatorami lub sędziami, którzy omówią na czym polega ten rodzaj pomocy.


Jak powiedziały nam Anna Pać - Piętak, koordynator ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Kielcach i Izabela Buszewicz, mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych


Klikając w obrazek po lewej stronie mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat tej konferencji na stronie Radia FAMA

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W tym roku „Międzynarodowy Dzień Mediacji” przypada na dzień 15 października, natomiast tydzień mediacji w dniach od 12  do 17 października.


Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.


Klikając w obrazek po lewej stronie mogą Państwo obejrzeć materiał TVP Kielce na temat Międzynarodowego Dnia Mediacji.

XII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

Świętokrzyskie


KRS: 0000595726

NIP: 6572921253

Spotkanie w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki


W dniu 29 maj 2014 roku w ramach XII ŚWIĘTOKRZYSKICH DNI PROFILAKTYKI - MAJ 2014 „ SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE ”  pod patronatem:


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

BISKUP ORDYNARIUSZ DIECEZJI KIELECKIEJ

STAROSTOWIE POWIATOWI

PREZYDENT MIASTA KIELCE

REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY

odbyło się w Gminie Zagnańsk – w Urzędzie Gminy w Zagnańsku ul. Spacerowa 8 (sala konferencyjna) spotkanie nt. skuteczności i procedur pracy Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych.


W celu poprawy skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie pracownicy Zespołów Interdyscyplinarnych wzięli udział w spotkaniu z kuratorem, prokuratorem, mediatorem rodzinnym.


Wsparcie pracowników pozwoli na zwiększenie profesjonalizmu ich działania.


W spotkaniu wzięli udział prokurator Maria Buszewicz, za-ca kuratora okręgowego Bożena Kępkowska, mediator rodzinny Izabela Buszewicz, konsultant ds. rodziny PCPR w Kielcach Teresa Jakubowska, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego z Miedzianej Góry z przewodnicząca Zespołu Grażyną Maniak, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Zagnańsku z przewodniczącą Agatą Sykulską oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

MediatorKielce.pl Team


mediacje: Izabela@mediatorkielce.plIzabela Buszewicz

tel: 602 228 081


Prowadzenie strony:

admin@mediatorkielce.pl© COPYRIGHT MediatorKielce.pl