Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych:
Mediacja  w  sprawach gospodarczych  między  przedsiębiorcami,  prowadzącymi  działalność  gospodarczą pozwala

w sytuacjach  konfliktowych na  prowadzenie rozmowy mającej na celu znalezienia  rozwiązania  satysfakcjonującego  obie  strony.


   Jest postępowaniem tańszym od postępowanie sądowe. Zatem w  wyniku znalezienia  rozwiązania  przez strony  i zawarcia ugody  pozwala  uniknąć  kosztów  postępowania  sądowego.


Jest postępowaniem szybszym i pozwala zaoszczędzić przedsiębiorcą czas. Terminy spotkań są  uzależnione od terminarza stron i mediatora. Istnieje możliwość  umówienia  terminu w dogodnym dla stron terminie.


Przedmiotem spraw  gospodarczych mogą  być  m.in. sprawy  o  zapłatę,  z  tytułu naruszenie   umów  o zakazie  konkurencji, naruszenia  praw  autorskich i inne.

 


Przedmiotem mediacji cywilnych mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego  i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.


 Korzyści z mediacji


·         stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia;


·         pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji  lub współpracy biznesowej;


·         umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku firmy (zachowanie twarzy);


·         sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową;


·         pozwala zachować wiarygodność;


·         umożliwia  utrzymanie  płynności  finansowej;


·         umożliwia uniknięcia  rozgłosu;


·         oszczędza czas.


 

Jeśli już  sprawa toczy się  w sądzie  to  gdy:


dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.