Mediacja w sprawach pracowniczych:Konflikt w zespole pracowników nie sprzyja efektywnej pracy.

Spory zniechęcają pracowników, stwarzają stresująca atmosferę, która zniechęca do podejmowania działań.

Mediacja pozwala na wyjaśnienia wszelkich nieporozumień oraz poprawę relacji w  zespole.

W obecności neutralnej i obiektywnej  osoby  istnieje  możliwość poznania potrzeb  i oczekiwań  obu stron. Mediacja mobilizuje  także do poszukiwań rozwiązań skomplikowanych sytuacji. Ułatwia komunikację i zapobiega  powstawaniu  kolejnych nieporozumień. 


Efektywna komunikacja  motywuje do działania.

Poprawia  kulturę  pracy - od  której zależy również  sukces zespołu a tym samym Firmy.


 

Korzyści:


·         poprawia relacje  w zespole  pracowników;


·         buduje poprawną i efektywną komunikację;


·         sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby,

a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.