Mediacja w sprawach rodzinnych i  ,,500 plus":  Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące:


pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.Korzyści z mediacji:


 

·         umożliwia stronom samodzielne zdecydowanie o tym jak chcą ułożyć relacje między rodzicami a dzieckiem po rozstaniu,


·         sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową,


·         zwraca  uwagę  także  na  sytuacje  małoletnich dzieci , które w trakcie  rozwodu  także przeżywają  bardzo  trudną sytuację, które  potrzebują  obojga rodziców bo każdego z  nich  kochają.Natomiast  MEDIACJA jest także alternatywą dla Sądu (także w sprawie o alimenty)


 


Osoby samotnie wychowujące dzieci, które ubiegają się o świadczenie „500 plus”, musza dopełnić formalności w zakresie  uregulowania alimentów.


Niezbędny jest wówczas wyrok

 ale

  również  istnieje  możliwość  uregulowania tej  kwestii  ugodą mediacyjną o alimenty, która  zatwierdzona przez Sąd ma  moc wroku sądowego.


Ugoda mediacyjna o alimenty.


Aby  uregulować formalności związane  z  alimentami (aby złożyć wniosek o 500 plus) nie ma potrzeby  iść do Sądu

  można  skorzystać z alternatywy jaką jest Mediacja tj. zawarcie ugody o alimenty przed mediatorem.


Treść i warunki ugody można ustalić zarówno przez telefon, e-mail, jak i na wspólnym spotkaniu.

Tę  kwestie można ustalić już  podczas   pierwszej  rozmowy.


Ugoda podpisana  przez  strony  wraz z  wnioskiem o jej zatwierdzenie jest przedkładana do Sądu.


Sąd zatwierdza taką ugodę bez rozprawy, bez konieczności pójścia do Sądu.


Sąd zatwierdzając ugodę wydaje postanowienie, które przesyła pocztą.


Zatwierdzona ugoda ma moc wyroku sądowego.


Z zatwierdzoną ugodą mediacyjną o alimenty – można udać się do Instytucji zajmującej się świadczeniami  ,,500 plus"

i uregulować sprawę  tego świadczenia.

Zapraszam do kontaktu  Mediator  Izabela Buszewicz 602228081