Osiągnij więcej! Poznaj techniki formułowania celów i ich osiągania.W szkołach ani na studiach nie uczą nas wyznaczania celów nie wskazują technik pozwalających na ich opracowanie

i osiągnięcie. Musisz nauczyć się tego sam! Również gdy brak ustalania celów w najbliższym środowisku, możesz nawet

nie uświadamiać sobie, jak bardzo jest to ważna umiejętność. Ludzie  często jej nie doceniają, i dlatego pozostają w cieniu.


Pierwsze warsztaty tego rodzaju organizowane w województwie świętokrzyskim. Od dziś systematyczność szkoleń

w tym zakresie raz na kwartał. Możliwość organizowania warsztatów także indywidualnie.Województwo Świętokrzyskie jest rejonem dość ubogim w szkolenia i warsztaty szczególnie w zakresie technik

motywacyjnych oraz formułowania celów. Na ,,rynku" kieleckim istnieje duża potrzeba nabycia narzędzi i wiedzy praktycznej ww. zakresie. Zwątpienie, zniechęcenie, ciągły marazm prowadzi do  powstania  coraz  większej  ilości  spadku formy społeczeństwa i braku własnego rozwoju dlatego tak ważnym jest rozwój osobisty poprzez uczestnictwo m.in w warsztatach i szkoleniach.


Dla  kogo:


- dla  każdego  zainteresowanego poznaniem  technik  formułowania  celów  i związanych z  nimi elementów automotywacji,


- dla każdego  chcącego zdobyć poczucie kontroli i sprawczości,


- dla każdego chcącego zdiagnozować – odkryć własne zasoby – mocne strony zmierzające do  zdiagnozowania  celów.


  Na warsztatach:


- poznasz  techniki formułowania i  osiągania  celów oraz  związanej  z  nimi  automotywacji


- wzmocnisz poczucie sprawczości i odpowiedzialności za własne sukcesy


- nabędziesz świadomość własnych mocnych i słabych stron w formułowaniu  celów


Liczba uczestników: do 12 osób


Czas trwania szkolenia: 3 godziny, w dniu  4 października 2018 roku w godzinach 17.00 - 20.00, w  Kielcach.

Dokładny adres warsztatów  zostanie przesłany  uczetnikom w mailu potwierdzającym udział w warsztatach.


Rejestracja na maila:  Izabela@MediatorKielce.pl


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 602 228 081


cena promocyjna: 120 zł.


Prowadzący: Izabela Buszewicz